Dienstrooster 2020

Dag Tijden Aanwezig
Maandag 08:00 - 16:30 Mw. Bakker 
Dinsdag 12:00 - 16:30 Mw. Bakker
Woensdag gesloten  
Donderdag 08:00 - 16:30 Mw. Bakker
Vrijdag 08:00 - 16:30 Mw. Bakker 

Vanaf januari 2019 is de praktijk telefonisch bereikbaar op maandag van 09:00 tot 13:00 en op donderdag van 9:00 tot 15:00. We vragen u vriendelijk uw afspraken zo veel mogelijk via de e-mail te regelen. Voor dringende vragen of informatie wordt u so snel mogelijk terug gebeld. U kunt ook inspreken op de voicemail, spreek daarbij duidelijk uw naam en telefoonnummer in zodat wij u kunnen terugbellen. U kunt een email sturen via deze website of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het niet nakomen van afspraken

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn uw afspraak na te komen dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken. Dit kan zowel per e-mail of het inspreken van de voicemail.

Bij het niet nakomen van afspraken zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 

Dienstrooster 2016

Dag Tijden
Maandag 08:00 - 16:30

Dinsdag

12:00 - 16:30

Woensdag  gesloten
Donderdag 08:00 - 16:30
Vrijdag 08:00 - 16:30

Vanaf januari 2016 is de praktijk telefonisch bereikbaar op maandag van 9:00 tot 13:00 en op donderdag van 9:00 tot 15:00. We vragen u vriendelijk uw afspraken zo veel mogelijk via de e-mail te regelen. Voor dringende vragen of informatie wordt u zo snelmogelijk terug gebeld. U kunt ook inspreken op de voicemail, spreek daarbij duidelijk uw naam en telefoonnummer in zodat wij u kunnen terugbellen. U kunt een email sturen via deze website of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het niet nakomen van afspraken

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn uw afspraak na te komen dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken. Dit kan zowel per e-mail of het inspreken van de voicemail.

Bij het niet nakomen van afspraken zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 

Contact/Route

Ons adres is:

Praktijk voor Mondhygiene Dubbeldam

Drakensteynlaan 2a

3319 RG Dordrecht

Telefoon: 078- 6 300 333

 

Bereikbaarheid

De praktijk is gevestigd in de wijk Dubbeldam en is met de auto, fiets of openbaar vervoer uitstekend te bereiken.

Uw bus stopt bij de bushalte aan de Groene Kruislaan die haaks ligt aan de Drakensteynlaan, de halte is slechts een paar stappen verwijderd van de praktijk!

Komt u met de auto of fiets/brommer? Geen probleem! U kunt gratis parkeren in de straat voor de praktijk. Ook uw fiets/brommer kunt voor de deur parkeren.

 

Klachten

Als u onverhoopt ontevreden bent ....

Als u bij uw mondhygiënist onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? 

1 Uw probleem eerst bespreken met uw behandelend paramedicus

Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend mondhygienist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. 

Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

2 Advies en ondersteuning van de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) Zorgbelang Nederland

Als u het moeilijk vindt uw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van de Zorgbelangorganisatie in uw regio. Zo’n afdeling IKG geeft u onder andere informatie over uw rechten als patiënt. 

3 Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de mondhygienist valt. U kunt uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Ze bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende mondhygienist lid is. 

4 De behandeling van een klacht

De Klachtencommissie kan uw klacht pas echt gaan behandelen als u deze commissie schriftelijk op de hoogte stelt van uw klacht. De afdeling IKG kan u, als u dat wilt, helpen bij het opstellen van deze brief.

Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u antwoord van de secretaris van de Klachtencommissie. De mondhygienist over wie u klaagt moet namelijk lid zijn van de beroepsvereniging of zich hebben aangesloten bij de Klachtencommissie; verder mag uw klacht niet gaan over een schadevergoeding.

Als bemiddeling door de secretaris niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing voor u, wordt de klacht voor behandeling doorgegeven aan de Klachtencommissie.

Daarvoor verzamelt de secretaris namens de Klachtencommissie alle informatie die nodig is. Het kan zijn dat u gevraagd wordt meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken.

Van de uitspraak van de Klachtencommissie worden u en degene over wie u heeft geklaagd op de hoogte gesteld. De Klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de mondhygienist over wie u heeft geklaagd.

Een ingezette procedure wordt beëindigd als u uw klacht schriftelijk intrekt of als na bemiddeling of overleg blijkt dat u geen behoefte meer heeft aan behandeling ervan.

Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als 'klager' geen kosten verbonden.

Adressen en telefoonnummers

Voor adresgegevens van een afdeling IKG bij u in de buurt kunt u informeren bij:

Klachtenopvang Zorg, tel.: 0900 2437070 (€ 0,10 per minuut) of bij Zorgbelang Nederland via www.zorgbelang-nederland.nl.

Op www.paramedisch.org vindt u een meer informatie of werkwijze en afhandeling bij KCP.

 

Praktijk voor Mondhygiene Dubbeldam is sinds 2005 gestart als eerste vrijgevestigde mondhygienepraktijk in Dordrecht. De praktijk is gevestigd in de wijk Dubbeldam. Oprichter en eigenaar mw. L.D. Bakker is begonnen als solopraktijk. Sinds 2013 is er een tweede Mondhygienist bijgekomen. De praktijk richt zich voornamelijk op parodontologie en preventie.

Naam: Mw. L.D. Bakker

Betrekking tot de praktijk: Mondhygienist/ Praktijkhouder

Aantal jaren werkervaring: 16 jaar

Ervaring in specialisaties: Parodontologie, preventie, implantologie, orthodontie

Lid van: NVM (Nederlandse Vereniging voor Mondhygienisten)

KRM (Kwaliteitsregister Mondhygienisten) status: Geregistreerd 

NVvP: Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

NTvT

 

Subcategories